Mappenavn

Stillbilleder gemmes i en mappe, der oprettes automatisk inde i DCIM-mappen på hukommelseskortet. Du kan ændre den måde, der tildeles mappenavne på.

  1. MENU(Opsætning) → [Mappenavn] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standardformat:
Mappenavnsformen er som følger: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoformat:
Mappenavnsformen er som følger: mappenummer + Å (sidste ciffer)/MM/DD.
Eksempel: 10090405 (Mappenummer: 100, dato: 04/05/2019)

Bemærk!

  • Du kan ikke ændre [Mappenavn]-indstillingerne for film.