Filformat (film)

Vælger filformatet for film.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Filformat] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

 Filformat Egenskaber
XAVC S 4K Optager film i 4K-opløsning (3840×2160). Du kan gemme film på en computer vha. PlayMemories Home-softwaren.
XAVC S HD Optager film i skarpere kvalitet end AVCHD med større mængder data.
AVCHD AVCHD-formatet har høj grad af kompatibilitet med andet lagringsudstyr end computere. Du kan gemme film på en computer, eller oprette en disk som understøtter dette format vha. PlayMemories Home-softwaren.

Bemærk!

  • Når [Filformat] er indstillet til [AVCHD], er filstørrelsen for film begrænset til ca. 2 GB. Hvis filmens filstørrelse når ca. 2 GB under optagelse, oprettes der automatisk en ny filmfil.
  • Hvis du indstiller [Filformat] til [XAVC S 4K] og optager film, mens kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed, vil der ikke vises billeder på skærmen af kameraet.