Brug af kontrolhjulet

 

 • Du kan vælge indstillingspunkter ved at dreje eller trykke på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet. Dit valg bestemmes, når du trykker på midten af kontrolhjulet.
 • Standardindstillingerne for den øverste/nederste/venstre/højre side og midten af kontrolhjulet er som følger.
  Øverste side: DISP (Visningsindstilling)
  Nederste side: Ekspon.komp./Billedindeks (/)
  Venstre side: Fremf.metode (/)
  Højre side: ISO
  Midten: Øje-AF
  Du kan også tildele de ønskede funktioner til den nederste/venstre/højre side og midten af kontrolhjulet.
 • Under afspilning kan du få vist det næste/forrige billede vha. tryk på den højre/venstre side af kontrolhjulet eller ved at dreje på kontrolhjulet.