Antal billeder, som kan optages

Når du sætter et hukommelseskort ind i kameraet, og tænder for kameraet, vises det antal billeder, som kan optages (hvis du fortsætter med at optage med de aktuelle indstillinger), på skærmen.

Bemærk!

  • Når "0" (antallet af optagbare billeder) blinker orange, er hukommelseskortet fuldt. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet billeder fra det aktuelle hukommelseskort.
  • Når "NO CARD" blinker orange, betyder det, at der ikke er sat noget hukommelseskort i. Indsæt et hukommelseskort.

Antallet af billeder som kan optages på et hukommelseskort

Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne er defineret vha. Sony-standardhukommelseskort til testning.

Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og typen af anvendt hukommelseskort.

[JPEG-billedstr.]: [L: 24M]
[Format] er indstillet til [3:2] *1

(Enheder: Billeder)

JPEG-kvalitet/ Filformat 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 1300 5300 10500 40000
Fin 810 3300 6600 26000
Ekstra fin 405 1600 3250 13000
RAW og JPEG *2 215 880 1750 7000
RAW 295 1200 2400 9600

*1Når [Format] er indstillet til andet end [3:2], kan du optage flere billeder end de antal, der er vist i tabellen ovenfor. (undtagen når der er valgt [RAW])

*2 [JPEG-kvalitet] når der er valgt [RAW og JPEG]: [Fin]

Bemærk!

  • Selvom antallet af billeder, som kan optages, er højere end 9999 billeder, vises der "9999".
  • De viste antal er for brug af et Sony-hukommelseskort.