Auto sluk strøm-tmp

Indstiller kameraets temperatur, hvor ved kameraet automatisk slukker under optagelse. Når den er indstillet til [Høj], kan du fortsætte med optage, selv når kameraets temperatur bliver varmere end normal.

  1. MENU (Opsætning) → [Auto sluk strøm-tmp] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard:
Indstiller standardtemperaturen for slukning af kameraet.
Høj:
Indstiller den temperatur, hvor ved kameraet slukker, til højere end [Standard].

Bemærkninger, når [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj]

  • Optag ikke mens du holder kameraet i din hånd. Brug et stativ.
  • Brug af kameraet mens du holder det i hånden i en længere tidsperiode kan muligvis forårsage forbrændinger ved lav temperatur.

Bemærk!

  • Selv hvis [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj], afhængigt af forholdene eller kameraets temperatur, ændres optagetiden for film muligvis ikke.