Optagelse af standard hvid farve for at indstille hvidbalancen (brugerdefineret hvidbalance)

I en scene hvor det omgivende lys består af flere typer lyskilder, anbefales det, at du anvender den brugerdefinerede hvidbalance for at kunne gengive hvidheden nøjagtigt.Du kan registrere 3 indstillinger.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Hvidbalance] → Vælg blandt [Brugerdefineret 1] til [Brugerdefineret 3], og tryk derefter på den højre side af kontrolhjulet.
 2. Vælg , og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
 3. Hold produktet, så det hvide område fuldstændig dækker cirklen i midten af skærmen, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
  Efter lukkerlyden har bippet, vises og registreres de kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter).
  • Du kan få vist finjusteringsskærmen og udføre finjusteringer af farvetoner efter behov ved at trykke på den højre side af kontrolhjulet.
 4. Tryk på midten af kontrolhjulet.
  Skærmen vender tilbage til visning af optageinformationen, mens den gemte brugerdefinerede hvidbalanceindstilling bevares.
  • Den registrerede brugertilpassede hvidbalanceindstilling vil forblive husket, indtil den overskrives af en anden indstilling.

Bemærk!

 • Meddelelsen [Optag. af brugerdef. WB mislykkedes.] angiver, at værdien er i det uventede område, som for eksempel når motivet er for levende. Du kan registrere indstillingen på dette punkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen. Når der er indstillet en fejlværdi, bliver indikatoren orange på visningen af optageinformationen. Indikatoren vises i hvid, når den indstillede værdi er i det forventede område.
 • Hvis du anvender en blitz, når du optager en grundlæggende hvid farve, vil den brugertilpassede hvidbalance blive registreret med lyset fra blitzen. Sørg for at anvende en blitz, når du optager med genkaldte indstillinger, der blev registreret med en blitz.