AVCHD-format

AVCHD-formatet blev udviklet til digitale HD-videokameraer for optagelse af et HD-signal (high definition) ved anvendelse af en højeffektiv kodningsteknologi til komprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet anvendes til komprimering af videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet anvendes til at komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet er i stand til at komprimere billeder mere effektivt end det konventionelle billedkomprimeringsformat.

  • Eftersom AVCHD-formatet anvender kodningsteknologi til komprimering, kan billedet være ustabilt i scener, hvor skærmen, billedvinklen, eller lysstyrken e.l. ændres drastisk, men dette er ikke en funktionsfejl.