Om zoomgrad

Den zoomgrad, som anvendes i kombination med objektivets zoom, ændres i henhold til det valgte billedformat.

Når [Format] er [3:2]

JPEG-billedstr. Zoomindstilling
Kun optisk zoom (smart zoom) Til: Klar billedzoom Til: Digital zoom
L: 24M - Ca. 2× Ca. 4×
M: 12M Ca. 1,4× Ca. 2,8× Ca. 5,7×
S: 6.0M Ca. 2× Ca. 4× Ca. 8×