Skift af den automatiske tilstand (Autotilstand)

Dette kamera er udstyret med de følgende to automatiske optagetilstande: [Intelligent auto], og [Bedste auto]. Du kan ændre den automatiske tilstand til optagelse i overensstemmelse med motivet og dine præferencer.

  1. Indstil tilstandsknappen til .
  2. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Autotilstand] → ønsket tilstand.

Detaljer om menupunkt

Intelligent auto:
Giver dig mulighed for at optage med automatisk scenegenkendelse.
Bedste auto:
Giver dig mulighed for at optage med automatisk scenegenkendelse. Denne tilstand optager klare billeder af mørke scener eller scener med modlys.

Bemærk!

  • I tilstanden [Bedste auto] tager optageprocessen længere, da produktet opretter et sammensat billede. I dette tilfælde høres lukkerlyden flere gange, men der optages kun ét billede.
  • For [Intelligent auto]- og [Bedste auto]-tilstand indstilles de fleste funktioner automatisk, og du kan ikke selv justere indstillingerne.