Imaging Edge

Imaging Edge er en softwarepakke, som inkluderer funktioner som f.eks. fjernoptagelse fra en computer, og justering eller fremkaldelse af RAW-billeder optaget med kameraet.

Viewer:
Du kan vise og søge billeder.

Edit:
Du kan redigere billeder med forskellige korrektioner som f.eks. nuancekurve og skarphed og fremkalde billeder optaget i RAW-format.
Remote:
Du kan justere kameraindstillingerne eller optage billeder fra en computer, der er tilsluttet til kameraet med et USB-kabel.
For at betjene kameraet vha. en computer, skal du vælge MENU → (Opsætning) → [USB-tilslutning][Fjern-pc] før du tilslutter kameraet til computeren med et USB-kabel.

For oplysninger om hvordan du anvender Imaging Edge, skal du se supportsiden.
http://www.sony.net/disoft/help/


Installation af Imaging Edge på din computer

Download og installer softwaren ved at besøge den følgende URL:
http://www.sony.net/disoft/d/