Opladning via tilslutning til en computer

Batteriet kan oplades ved at tilslutte kameraet til en computer vha. et mikro-USB-kabel.

  1. Sluk for produktet og tilslut til USB-terminalen på computeren.

Bemærk!

  • Hvis produktet er tilsluttet til en bærbar computer, som ikke er tilsluttet til en strømkilde, aftager batteriniveauet på den bærbare computer. Lad ikke produktet være tilsluttet til en bærbar computer i en længere tidsperiode.
  • Du skal ikke tænde/slukke eller genstarte computeren, eller starte computeren fra dvaletilstand, når der er oprettet en USB-forbindelse mellem computeren og kameraet. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion. Inden du tænder/slukker eller genstarter computeren, eller starter den fra dvaletilstand, skal kameraet afbrydes fra computeren.
  • Der kan ikke garanteres for korrekt funktion på alle typer computere.
  • Der kan ikke garanteres for opladning med en specialbygget computer, modificeret computer eller en computer som er tilsluttet gennem en USB-hub.
  • Kameraet fungerer muligvis ikke korrekt, når der anvendes andre USB-enheder på samme tid.