Panorering: Retning

Indstiller kameraets panoreringsretning ved optagelse af panoramabilleder.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Panorering: Retning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Højre:
Panorer kameraet fra venstre til højre.
Venstre:
Panorer kameraet fra højre til venstre.
Op:
Panorer kameraet nedefra og op.
Ned:
Panorer kameraet oppefra og ned.