Fokusforstørrelsestid

Indstil varigheden for hvor længe et billede skal forstørres vha. [MF-hjælp]- eller [Fokusforstørrelse]-funktionen.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fokusforstørrelsestid] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

2 sek.:
Forstørrer billederne i 2 sekunder.
5 sek.:
Forstørrer billederne i 5 sekunder.
Ingen begræns.:
Forstørrer billeder, indtil du trykker på udløserknappen.