AF-sporingsføls. (film)

Du kan indstille AF-følsomheden i filmtilstand.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [AF-sporingsføls.]→ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Følsom:
Indstiller AF-følsomheden til høj. Denne tilstand er praktisk ved optagelse af film, i hvilke motivet bevæger sig hurtigt.
Standard:
Indstiller AF-følsomheden til normal. Denne tilstand er praktisk, når der er hindringer foran motivet eller på befærdede steder.