B. auto billedudtræk.

Indstiller hvorvidt alle de billeder, der blev optaget kontinuerligt i [Bedste auto], skal gemmes eller ej.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [B. auto billedudtræk.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Gemmer ét passende billede valgt af produktet.
Fra:
Gemmer alle billederne.

Bemærk!

  • Selvom du indstiller [B. auto billedudtræk.] til [Fra] med [Håndholdt tusmørke] valgt som tilstand for scenegenkendelse, gemmes der ét kombineret billede.
  • Når funktionen til automatisk indramning er aktiveret, gemmes der to billeder, selvom du indstiller [B. auto billedudtræk.] til [Auto].
  • Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], vil optagefunktionen være begrænset.