Rensetilstand

Hvis der kommer støv eller snavs ind i kameraet, og det sætter sig på overfladen af billedsensoren (den del der konverterer lyset til et elektrisk signal), kan det muligvis ses som mørke pletter på billedet afhængigt af optagemiljøet. Hvis dette sker, skal du følge trinene nedenfor for at rengøre billedsensoren.

 1. Bekræft, at batteriet er blevet ladet tilstrækkeligt op.
 2. MENU (Opsætning) → [Rensetilstand][Angiv].
  Billedsensoren vibrerer en lille smule for at ryste støvet af.
 3. Følg instruktionerne på skærmen og sluk for produktet.
 4. Tag objektivet af.
 5. Brug blæseren til at rense billedsensorens overflade og området omkring.

 6. Sæt objektivet på.

Tip!

Bemærk!

 • Rengør billedsensoren hurtigt.
 • Der følger ikke nogen blæser med dette produkt. Brug en blæser, som fås i handlen.
 • Sørg for, at det resterende batteriniveau er (3 resterende batteriikoner) eller mere, inden du udfører rengøring. Brug af lysnetadapteren (medfølger) anbefales.
 • Brug ikke en blæser af spraytypen, da den muligvis kan sprede vanddråber inde i kamerahuset.
 • Sæt ikke spidsen af en blæser ind i hulningen bag monteringsområdet for objektivet, så spidsen af blæseren ikke rører ved billedsensoren.
 • Hold kameraet så det vender lidt nedad, hvorved støvet kan falde ud.
 • Udsæt ikke produktet for nogen stød under rensning.
 • Når billedsensoren renses med en blæser, må der ikke blæses for kraftigt. Hvis du blæser for kraftigt på sensoren, kan produktet blive beskadiget indvendigt.
 • Hvis der forbliver støv tilbage, selv efter du har renset produktet som beskrevet, skal du konsultere et serviceværksted.