JPEG-kvalitet (stillbillede)

Vælger JPEG-billedkvaliteten når [Filformat] er indstillet til [RAW og JPEG] eller [JPEG].

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [JPEG-kvalitet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Ekstra fin/Fin/Standard:
Da komprimeringsgraden stiger fra [Ekstra fin] til [Fin] til [Standard], reduceres filstørrelsen i samme rækkefølge. Dette gør det muligt at optage flere filer på et hukommelseskort, men billedkvaliteten vil blive lavere.