Vis plads på medie

Viser optagetiden for film på det isatte hukommelseskort. Viser også antallet af stillbilleder, som kan optages, på det isatte hukommelseskort.

  1. MENU (Opsætning) → [Vis plads på medie].