Fjern-pc-indstil.: RAW+J Gem bill. pc

Vælger filtyperne for billeder, som skal overføres til computeren i PC-fjernbetjeningsoptagelse.
Når du optager stillbilleder vha. PC-fjernbetjening, viser applikationen på computeren ikke billedet, før billedet er blevet helt overført. Når du udfører RAW+JPEG-optagelse, kan du accelerere behandlingshastigheden for visning ved kun at overføre JPEG-billeder i stedet for at overføre både RAW- og JPEG-billeder.

*PC-fjernbetjening: Anvender Imaging Edge til at betjene dette produkt fra en computer, inklusive funktioner som f.eks. optagelse og lagring af billeder på computeren.

  1. MENU(Opsætning) → [Fjern-pc-indstil.][RAW+J Gem bill. pc] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

RAW og JPEG:
Overfører både RAW- og JPEG-filer til computeren.
Kun JPEG:
Overfører kun JPEG-filer til computeren.
Kun RAW:
Overfører kun RAW-filer til computeren.

Bemærk!

  • Indstillingen for [RAW+J Gem bill. pc] kan ikke ændres under optagelse med PC-fjernbetjening. Juster indstillingen inden optagelse.
  • [RAW+J Gem bill. pc] kan kun indstilles, når [Filformat] er indstillet til [RAW og JPEG].