Valg af en disk som skal oprettes

Du kan oprette en disk, som kan afspilles på andre enheder, fra en film som er optaget på dette kamera.
Hvilke enheder, som kan afspille disken, afhænger af disktypen. Vælg en disktype, som passer til de afspilningsenheder, som du vil anvende.
Afhængigt af filmtypen bliver filmformatet muligvis konverteret, når der oprettes en disk.

HD-billedkvalitet (high definition) (Blu-ray-disk)
Film i HD-billedkvalitet (high definition) kan optages på en Blu-ray-disk ved at oprette en disk med HD-billedkvalitet (high definition).
En Blu-ray-disk gør det muligt for dig at optage længere film i HD-billedkvalitet (high definition) end på DVD-diske.
Skrivbare filmformater: XAVC S, AVCHD
Afspillere: Enheder, som kan afspille Blu-ray-diske (Sony Blu-ray-diskafspillere, PlayStation 4 osv.)

HD-billedkvalitet (high definition) (AVCHD-optagedisk)
Film i HD-billedkvalitet (high definition) kan optages på DVD'er som f.eks. DVD-R-diske, hvorved der oprettes en disk med HD-billedkvalitet (high definition).
Skrivbare filmformater: XAVC S, AVCHD
Afspillere: Enheder, som kan afspille AVCHD-format (Sony Blu-ray-diskafspillere, PlayStation 4 osv.)
Du kan ikke afspille denne slags diske på almindelige DVD-afspillere.

Standarddefinition billedkvalitet (STD)
Film i standarddefinition billedkvalitet (STD) omdannet fra film i HD-billedkvalitet (high definition) kan optages på DVD'er som f.eks. DVD-R-diske, hvorved der oprettes en disk i standard billedkvalitet (STD).
Skrivbare filmformater: AVCHD
Afspillere: Almindelige DVD-afspilningsenheder (DVD-afspillere, computere som kan afspille DVD-diske osv.)

Tip!

  • Du kan anvende de følgende typer 12 cm diske med PlayMemories Home.
    BD-R/DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Ikke genskrivbar
    BD-RE/DVD-RW/DVD+RW: Genskrivbar
    Yderligere optagelse er ikke mulig.
  • Sørg for, at din "PlayStation 4" altid anvender den seneste version af "PlayStation 4"-systemsoftwaren.

Bemærk!

  • 4K-film kan ikke optages på en disk i 4K-billedkvalitet.