AF-drevhast. (film)

Du kan skifte fokuseringshastigheden, når du anvender autofokus i filmtilstand.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [AF-drevhast.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Hurtig:
Indstiller AF-drevhastigheden til hurtig. Denne tilstand er egnet til optagelse af aktive scener, som f.eks. sport.
Normal:
Indstiller AF-drevhastigheden til normal.
Langsom:
Indstiller AF-drevhastigheden til langsom. Med denne tilstand skifter fokus uden problemer, når det motiv, som skal fokuseres, ændres.