Brug af MENU-punkter

Du kan ændre indstillinger relateret til alle kamerabetjeningerne, herunder optagelse, afspilning og betjeningsmetode. Du kan også udføre kamerafunktioner fra MENU.

  1. Tryk på MENU-knappen for at få vist menuskærmen.

  2. Vælg den ønskede indstilling, som du ønsker at justere, vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre sider, eller ved at dreje på kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
    • Vælg et ikon øverst på skærmen (A), og tryk derefter på kontrolhjulets venstre/højre side for at flytte til en anden MENU-fane.
    • Du kan gå tilbage til den forrige skærm ved at trykke på MENU-knappen.

  3. Vælg den ønskede indstillingsværdi og tryk på midten for at bekræfte dit valg.