Markørindstil. (film)

Indstiller de markører, som skal vises under optagelse af film.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Markørindstil.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Centrum:
Indstiller om centermarkøren skal vises eller ej i midten af optageskærmen.
[Fra]/[Til]
Formatforhold:
Indstiller visningen af markøren for bredde-højde-forhold.
[Fra]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
Sikkerhedszone:
Indstiller visningen af sikkerhedszonen. Dette bliver den standardafstand, som kan modtages af et almindeligt tv.
[Fra]/[80%]/[90%]
Vejledningsramme:
Indstiller om vejledningsrammen skal vises eller ej. Du kan bekræfte om motivet er vandret eller lodret i forhold til jorden.
[Fra]/[Til]

Tip!

  • Du kan få vist adskillige markører på samme tid.
  • Placer motivet på krydset i [Vejledningsramme] for at lave en afbalanceret komposition.