Ansigtsregistrering (Skift af rækkefølge)

Når der er registreret flere ansigter, som skal prioriteres, prioriteres det ansigt, som er registreret først. Du kan ændre rækkefølgen for prioriteringen.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Ansigtsregistrering][Skift af rækkefølge].
  2. Vælg et ansigt for at ændre rækkefølgen for prioriteringen.
  3. Vælg destinationen.