Frst. første forstør.

Indstiller den første forstørrelsesgrad ved afspilning af forstørrede billeder.

  1. MENU (Afspil) → [Frst. første forstør.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard forstørrelse:
Viser et billede med standardforstørrelsen.
Forrige forstørrelse:
Viser et billede med den forrige forstørrelse. Den forrige forstørrelse gemmes, selv efter afslutning af afspilningszoomtilstanden.