Rotation af zoomring

Tildeler zoom ind (T)- eller zoom ud (W)-funktioner til zoomringens rotationsretning. Kun til rådighed med objektiver med elektrisk zoom, som understøtter denne funktion.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2)[Rotation af zoomring] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Venstr.(W)/Højre(T):
Tildeler zoom ud (W)-funktionen til venstrehåndsrotation og zoom ind (T)-funktionen til højrehåndsrotation.
Højre(W)/Venstr.(T):
Tildeler zoom ind (T)-funktionen til venstrehåndsrotation og zoom ud (W)-funktionen til højrehåndsrotation.