Wi-Fi-indstillinger: Vis MAC-adresse

Viser dette produkts Wi-Fi MAC-adresse.

  1. MENU(Netværk) → [Wi-Fi-indstillinger][Vis MAC-adresse].