D-områdeopt. (DRO)

Ved at opdele billedet i små områder analyserer produktet kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden og opretter et billede med den optimale lysstyrke og gradation.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [DRO/Auto HDR][D-områdeopt.].
 2. Vælg den ønskede indstilling vha. den venstre/højre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

D-områdeoptimering: Auto:
Korrigerer lysstyrken automatisk.
D-områdeoptimering: Lv1 ― D-områdeoptimering: Lv5:
Optimerer gradationen på et optaget billede for hvert enkelt opdelt område. Vælg det optimale niveau fra Lv1 (svag) til Lv5 (stærk).

Bemærk!

 • I de følgende situationer er [D-områdeopt.] fastsat til [Fra]:
  • Optagetilstanden er indstillet til [Panorering].
  • Flerbilled-SR
  • Når [Billedeffekt] er indstillet til andet end [Fra]
  • Når [Billedprofil] er indstillet til andet end [Fra]
 • [DRO/Auto HDR] er fastsat til [Fra], når de følgende tilstande er valgt i [Valg af motiv].
  • [Solnedgang]
  • [Nattescene]
  • [Natportræt]
  • [Håndholdt tusmørke]
  • [Anti-bevægelsesslør]
  Indstillingen er fastsat til [D-områdeoptimering: Auto], når der er valgt andre [Valg af motiv]-tilstande end tilstandene ovenfor.
 • Når du optager med [D-områdeopt.], kommer der muligvis støj på billedet. Vælg det passende niveau ved at kontrollere det optagede billede, især når du forstærker effekten.