Πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη Γρήγορης πλοήγησης

Η οθόνη Γρήγορης πλοήγησης είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για την λήψη με το εικονοσκόπιο, που σας επιτρέπει να ελέγχετε τις ρυθμίσεις απευθείας.

 1. MENU(Camera Settings2) → [DISP Button][Monitor].
 2. Τοποθετήστε ένα σημάδι (επιλογής) στο [Για το εικονοσκόπιο] και μετά επιλέξτε [Εισαγωγή].
 3. Πατήστε το DISP στον τροχό ελέγχου για να ρυθμίσετε τη λειτουργία οθόνης στο [For viewfinder].
 4. Πατήστε το κουμπί Fn για να μεταβείτε στην οθόνη Γρήγορης Πλοήγησης.
  • Τα εικονιζόμενα περιεχόμενα και οι θέσεις τους στις εικόνες είναι απλά κατευθυντήριες γραμμές και ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες.

  Αυτόματη λειτουργία

  Εικονογράφηση της οθόνης στην αυτόματη λειτουργία

  Λειτουργία P/A/S/M

  Εικονογράφηση της οθόνης στη λειτουργία P/A/S/M

 5. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία πατώντας την πάνω/κάτω/αριστερή/δεξιά πλευρά στον τροχό ελέγχου.
 6. Στρέψτε τον τροχό ελέγχου για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
  • Ορισμένες λειτουργίες μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα χρησιμοποιώντας το καντράν ελέγχου.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις από τις οθόνες ειδικής ρύθμισης

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία στο βήμα 5, έπειτα πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου. Εμφανίζεται η οθόνη ειδικής ρύθμισης για τη λειτουργία. Ακολουθήστε τον οδηγό λειτουργίας (A) για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Εικόνα που δείχνει τη θέση του οδηγού χειρισμού

Σημείωση

 • Όταν χρησιμοποιείτε το [Creative Style] κτλ., ορισμένες από τις εργασίες ρύθμισης μπορούν να εκτελεστούν μόνο από μια ειδική οθόνη.