Αναπαραγωγή εικόνων στην οθόνη ευρετηρίου εικόνων (Ευρετήριο εικόνων)

Μπορείτε να εμφανίσετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα στη λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. Πατήστε το κουμπί (Ευρετήριο εικόνων) ενώ γίνεται αναπαραγωγή της εικόνας.
  2. Επιλέξτε την εικόνα πατώντας την πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερή πλευρά του τροχού ελέγχου ή περιστρέφοντας τον τροχό ελέγχου.

Για να αλλάξετε τον αριθμό των εικόνων που θα εμφανίζονται

MENU(Playback) → [Image Index] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

9 εικόνες/25 εικόνες


Για επιστροφή στην αναπαραγωγή μίας εικόνας

Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα και πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου.

Για γρήγορη εμφάνιση της επιθυμητής εικόνας

Επιλέξτε τη γραμμή στα αριστερά της οθόνης ευρετηρίου εικόνων από τον τροχό ελέγχου, και μετά πατήστε την πάνω/κάτω πλευρά του τροχού ελέγχου. Όταν επιλεγεί η γραμμή, μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη ημερολογίου ή την οθόνη επιλογής φακέλου πατώντας στο κέντρο. Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε τρόπο προβολής επιλέγοντας ένα εικονίδιο.