Ρύθμιση γλώσσας, ημερομηνίας και ώρας

Η οθόνη ρύθμισης για τη γλώσσα, την ημερομηνία και την ώρα εμφανίζεται αυτόματα όταν ενεργοποιείται το προϊόν για πρώτη φορά, όταν αρχικοποιείται οτ προϊόν ή όταν η εσωτερική επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία αποφορτίστηκε.

 1. Ενεργοποιήστε την κάμερα.
  Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης της γλώσσας και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας.
 2. Επιλέξτε την γλώσσα σας και μετά πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
 3. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή [Enter] είναι επιλεγμένη στην οθόνη και μετά πατήστε στο κέντρο.
 4. Επιλέξτε την επιθυμητή γεωγραφική τοποθεσία σας και μετά πατήστε στο κέντρο.
 5. Επιλέξτε το στοιχείο ρύθμισης χρησιμοποιώντας την πάνω/κάτω πλευρά του τροχού ελέγχου ή στρέφοντας τον τροχό ελέγχου και στη συνέχεια πατώντας στο κέντρο.
 6. Ρυθμίστε τη [Daylight Savings], την [Date/Time] και τη [Date Format] χρησιμοποιώντας την επάνω/κάτω/αριστερή/δεξιά πλευρά και, μετά, πατήστε το στο κέντρο.
  • Όταν ρυθμίζετε την[Ημερομηνία/Ώρα] τα μεσάνυχτα θα εμφανίζονται ως 12:00 π.μ. και το μεσημέρι ως 12:00 μ.μ.
  • Αλλάξτε τις τιμές χρησιμοποιώντας το πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε την [Date/Time].
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για να ρυθμίσετε και άλλα στοιχεία και, κατόπιν, επιλέξτε [Enter] και πιέστε στο κέντρο.

Διατήρηση της ημερομηνίας και ώρας

Αυτή η φωτογραφική μηχανή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία για τη διατήρηση της ημερομηνίας, της ώρας και άλλων ρυθμίσεων, ανεξαρτήτως εάν η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη ή μη, ή εάν η μπαταρία είναι φορτισμένη ή αποφορτισμένη.

Για να φορτίσετε την εσωτερική επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία, εισαγάγετε ένα φορτισμένο πακέτο μπαταριών στη φωτογραφική μηχανή και αφήστε το προϊόν απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 24 ώρες.

Αν το ρολόι επαναφέρετε κάθε φορά που φορτίζετε το πακέτο μπαταριών, η εσωτερική επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία ενδέχεται να έχει φθαρεί. Συμβουλευτείτε την υπηρεσία σέρβις σας.

Συμβουλή

 • Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα ή τη γεωγραφική τοποθεσία ξανά αφού έχετε ρυθμίσει την ημερομηνία και την ώρα, επιλέξτε MENU → (Setup) → [Date/Time Setup] ή [Area Setting].

Σημείωση

 • Εάν η ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας ακυρωθεί στο μέσο της διαδικασίας, η οθόνη ρύθμισης για την ημερομηνία και ώρα εμφανίζεται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή.