Εντοπισμός φάσης AΕ

Όταν υπάρχουν σημεία εντοπισμού φάσης AΕ εντός της περιοχής αυτόματης εστίασης, το προϊόν χρησιμοποιεί τη συνδυασμένη αυτόματη εστίαση του εντοπισμού φάσης AΕ και την αντίθεση AΕ.

Σημείωση

 • Ο εντοπισμός φάσης AF διατίθεται μόνο όταν είναι τοποθετημένος ισχύων φακός. Αν χρησιμοποιήσετε έναν φακό που δεν υποστηρίζει τον εντοπισμό φάσης AF, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.
  • Automatic AF
  • Αισθητήρας παρακολούθησης AΕ
  • AF Transition Speed
  • AF Subj. μετατόπισης θέματος AF

  Επίσης, ακόμα κι εάν χρησιμοποιείτε ένα προηγουμένως αγορασμένο ισχύοντα φακό, ο εντοπισμός φάσης AF μπορεί να μη λειτουργεί, εκτός κι εάν ενημερώσετε τον φακό. Για πληροφορίες για τη συμβατούς φακούς, επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο της Sony στην περιοχή σας ή συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.