Χρόνος μεγέθυνσης εστίασης

Ρυθμίστε τη διάρκεια για την οποία μια εικόνα πρέπει να μεγεθυνθεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [MF Assist] ή [Focus Magnifier].

  1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Magnif. εστίασ.] → η ρύθμιση που θέλετε.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

2 δευτ.:
Μεγεθύνει τις εικόνες για 2 δευτερόλεπτα
5 δευτ.:
Μεγεθύνει τις εικόνες για 5 δευτερόλεπτα
Κανένα όριο:
Μεγεθύνει τις εικόνες έως ότου πατήσετε το κουμπί κλείστρου.