Συνεχής Λήψη

Η κάμερα βγάζει φωτογραφίες συνεχώς ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου.

 1. Επιλέξτε / (Drive Mode) από τον τροχό ελέγχου → [Cont. Shooting].
  • Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συνεχή λήψη επιλέγοντας MENU (Camera Settings1) → [Drive Mode].
 2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Συνεχής λήψη: Hi+ :
Οι εικόνες τραβιώνται συνεχώς στη μέγιστη ταχύτητα ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου.
Συνεχής λήψη: Hi /Συνεχής λήψη: Mid/Συνεχής λήψη: Lo
Είναι ευκολότερο να παρακολουθήσετε τα θέματα επειδή το θέμα εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη ή το οφθαλμοσκόπιο κατά τη λήψη.

Αριθμός στατικών εικόνων εγγράψιμων με τη συνεχή λήψη

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τους κατά προσέγγιση αριθμούς των εγγράψιμων στατικών εικόνων με το [Λειτουργία οδήγησης] ρυθμισμένο σε [Συνεχής λήψη: Hi+] Οι αριθμοί ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και την κάρτα μνήμης.


[Μέγεθος εικόνας JPEG]: [L:24M]

Μορφή αρχείου/Ποιότητα JPEG Αριθμός εικόνων
JPEG Fine Περίπου 223 εικόνες
JPEG Extra Fine Περίπου 215 εικόνες
RAW (Συμπιεσμένο RAW) Περίπου 115 εικόνες
RAW & JPEG (Συμπιεσμένο RAW)* Περίπου 86 εικόνες
RAW (Μη συμπιεσμένο RAW) Περίπου 45 εικόνες
RAW & JPEG (Μη συμπιεσμένο RAW)* Περίπου 39 εικόνες

* Το [Ποιότητα JPEG] όταν έχει επιλεγεί το [RAW & JPEG]: [Υψηλή]

Συμβουλή

 • Για να ρυθμίσετε συνεχώς την εστίαση και την έκθεση κατά τη συνεχή λήψη, ορίστε ως εξής:
  • [Focus Mode]: [Continuous AF]
  • [AEL με κλείστρο]: [Off] ή [Αυτόματη]

Σημείωση

 • Η ταχύτητα λήψης κατά τη συνεχή λήψη γίνεται πιο αργή όταν το [RAW File Type] έχει ρυθμιστεί σε [Uncompressed].
 • Όταν η τιμή F είναι μεγαλύτερη από F11 στη λειτουργία [Συνεχής λήψη: Hi+], [Συνεχής λήψη: Hi] ή [Συνεχής λήψη: Mid] , η εστίαση κλειδώνει στη ρύθμιση της πρώτης λήψης.
 • Το θέμα δεν εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη ή στο εικονοσκόπιο όταν κάνετε λήψεις σε λειτουργία [Συνεχής λήψη: Hi+] .
 • Η Συνεχής λήψη δεν είναι διαθέσιμη στις εξής περιπτώσεις:
  • Το [Εφέ φωτογραφίας είναι ρυθμισμένο σε [Μονόχρωμο πλούσιων τόνων]
  • Η ρύθμιση [DRO/Auto HDR] έχει οριστεί σε [Auto HDR].
 • Η ταχύτητα της συνεχούς λήψης μειώνεται όταν η λήψη πραγματοποιείται με φλας.