Αποσύνδεση της φωτογραφικής μηχανής από τον υπολογιστή

Εκτελέστε τα βήματα 1 και 2 προτού εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Αποσύνδεση του καλωδίου USB.
  • Αφαίρεση κάρτας μνήμης.
  • Απενεργοποίηση του προϊόντος.

  1. Κάντε κλικ στην (Ασφαλή κατάργηση λογισμικού και εξαγωγή μέσου) στην γραμμή εργασιών.
  2. Κάντε κλικ στο μήνυμα που εμφανίζεται.

Σημείωση

  • Σε υπολογιστές Mac, σύρετε και αποθέστε το εικονίδιο της κάρτας μνήμης ή το εικονίδιο του οδηγού δίσκου στο εικονίδιο «Κάδος απορριμμάτων». Η κάμερα θα αποσυνδεθεί από τον υπολογιστή.
  • Στους κάποιους υπολογιστές, το εικονίδιο αποσύνδεσης μπορεί να μην εμφανιστεί. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να παραλείψετε τα παραπάνω βήματα.
  • Μην αφαιρείτε το καλώδιο USB από τη φωτογραφική μηχανή ενώ ανάβει η λυχνία πρόσβασης. Μπορεί να καταστραφούν τα δεδομένα.