Ρύθμιση αξιολόγησης (Προσαρμοσμένο πλήκτρο)

Ρυθμίζει τον διαθέσιμο αριθμό αστεριών () όταν αξιολογείτε εικόνες με το πλήκτρο στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει το στοιχείο [Rating] χρησιμοποιώντας το [Custom Key].

  1. MENU (Playback) → [Rating Set(Custom Key)].
  2. Προσθέστε ένα σημάδι (επιλογής) στο επίπεδο (κατάταξη) που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
    Μπορείτε να επιλέξετε τον επισημασμένο αριθμό με τη ρύθμιση της [Rating] και τη χρήση του προσαρμοσμένου πλήκτρου.