Εισαγωγή/αφαίρεση πακέτου μπαταριών

  1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας σύροντας τον διακόπτη που βρίσκεται επάνω του.

  2. Εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών ενώ πατάτε το μοχλό κλειδώματος (A) με την άκρη της μπαταρίας, μέχρι να κουμπώσει η μπαταρία στη θέση της.

    Εικόνα που δείχνει τη θέση του μοχλού κλειδώματος

  3. Κλείστε το κάλυμμα και, στη συνέχεια, σύρετε το διακόπτη προς την πλευρά LOCK.

Για αφαίρεση του πακέτου μπαταριών

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία πρόσβασης είναι σβηστή και απενεργοποιήστε την κάμερα. Έπειτα, σύρετε το μοχλό ασφάλισης (A) και αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών. Προσέξτε να μην σας πέσει κάτω το πακέτο μπαταριών.

Εικόνα που δείχνει τη θέση του μοχλού κλειδώματος