Εισαγωγή/αφαίρεση κάρτας μνήμης

Επεξηγεί πώς να εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης (πωλείται χωριστά) στο προϊόν.

  1. Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης σύροντας τον διακόπτη που βρίσκεται επάνω του.

  2. Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης.

    • Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης με την πλευρά του ακροδέκτη στραμμένη προς το μέρος σας, μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.
    • Αυτή η κάμερα υποστηρίζει μόνο κάρτες μνήμης SD (συμβατές με UHS-II). Αυτή η φωτογραφική μηχανή δεν υποστηρίζει μέσα Memory Stick
  3. Κλείστε το κάλυμμα και, στη συνέχεια, σύρετε τον διακόπτη προς τη θέση κλειδώματος.

Συμβουλή

  • Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης με τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά, συνιστάται να διαμορφώνετε την κάρτα στη φωτογραφική μηχανή για πιο σταθερή απόδοση της κάρτας μνήμης.

Για αφαίρεσης της κάρτας μνήμης

Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και διασφαλίστε πως η λυχνία πρόσβασης (A) είναι σβηστή, μετά πιέστε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα απαλά, μία φορά, για να την αφαιρέσετε.

Εικόνα που δείχνει τη θέση της λυχνίας πρόσβασης