Θερμ. αυτόμ. απενερ.

Ρυθμίζει τη θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής με την οποία θα απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη λήψη. Όταν έχει ρυθμιστεί σε [High], δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη λήψη ακόμα και όταν η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής είναι υψηλότερη από ότι κανονικά.

  1. MENU (Setup) → [Auto Power OFF Temp.] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Τυπικό:
Ρυθμίζει τη βασική θερμοκρασία για την απενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής.
Υψηλό:
Ρυθμίζει τη θερμοκρασία κατά την οποία η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιείται σε υψηλότερη από [Standard].

Σημειώσεις για όταν η [Auto Power OFF Temp.] έχει οριστεί σε [High]

  • Μην πραγματοποιείτε λήψεις κρατώντας τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι σας. Χρησιμοποιήστε τρίποδο.
  • Η χρήση της φωτογραφικής μηχανής ενώ την κρατάτε στο χέρι σας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας.

Σημείωση

  • Ακόμα και αν η [Auto Power OFF Temp.] έχει ρυθμιστεί σε [High], ανάλογα με τις συνθήκες ή τη θερμοκρασία της φωτογραφική μηχανής, ο εγγράψιμος χρόνος για ταινίες μπορεί να μην αλλάζει.