Χώρος χρωμάτων (ακίνητη εικόνα)

Ο τρόπος με τον οποίο αναπαρίστανται τα χρώματα με τη χρήση συνδυασμών αριθμών ή το εύρος της αναπαραγωγής χρώματος ονομάζεται «χώρος χρωμάτων». Μπορείτε να αλλάξετε το χώρο χρωμάτων ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται η εικόνα.

  1. MENU(Camera Settings1)[Color Space] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

sRGB:
Αυτός είναι ο κανονικός χώρος χρώματος της ψηφιακής κάμερας. Χρησιμοποιήστε [sRGB] σε κανονική λήψη, όταν για παράδειγμα σκοπεύετε να εκτυπώσετε τις εικόνες χωρίς να τις τροποποιήσετε.
AdobeRGB:
Αυτός ο χώρος χρώματος διαθέτει μεγάλο εύρος αναπαραγωγής χρωμάτων. Όταν ένα μεγάλο μέρος του θέματος έχει έντονο πράσινο ή κόκκινο χρώμα, η λειτουργία Adobe RGB είναι αποτελεσματική. Το όνομα αρχείου της εγγεγραμμένης εικόνας ξεκινά με «_.».

Σημείωση

  • Το στοιχείο [AdobeRGB] χρησιμοποιείται για εφαρμογές ή εκτυπωτές που υποστηρίζουν τη διαχείριση χρώματος και την επιλογή χώρου χρώματος DCF2.0. Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές ή εκτυπωτές που δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία Adobe RGB, ενδέχεται οι εικόνες να μην εκτυπωθούν ή προβληθούν με τα σωστά χρώματα.
  • Κατά την προβολή εικόνων που έχουν εγγραφεί με την επιλογή [AdobeRGB] σε συσκευές που δεν είναι συμβατές με Adobe RGB, οι εικόνες θα εμφανίζονται με χαμηλό κορεσμό.