Έλεγχος της φωτογραφικής μηχανής και των παρεχόμενων στοιχείων

Ο αριθμός εντός παρενθέσεων υποδεικνύει τον αριθμό των τεμαχίων.

 • Μηχανή (1)
 • Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC (1)

  Ο τύπος του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

 • Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (1)*

  * Η κάμερα μπορεί να συνοδεύεται από πολλά καλώδια ρεύματος. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο για τη χώρα/περιοχή σας.

 • Επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταριών NP-FZ100 (1)

 • Καλώδιο USB Type-C (1)

 • Ιμάντας ώμου (1)

 • Κάλυμμα σώματος (1) (προσαρτημένο στη φωτογραφική μηχανή)

 • Κάλυμμα υποδοχής αξεσουάρ (1) (προσαρτημένο στη φωτογραφική μηχανή)
 • Οδηγός έναρξης (1)
 • Οδηγός αναφοράς (1)