Αντ. Ev με καντρ/τρ.

Μπορείτε να αντισταθμίσετε την έκθεση χρησιμοποιώντας το καντράν ή τον τροχό ελέγχου. Μπορείτε να ρυθμίσετε την έκθεση σε εύρος από -5,0 EV έως +5,0 EV.

  1. Ρύθμιση του επιλογέα αντιστάθμισης έκθεσης στο "0".
  2. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) → [Dial/Wheel Ev Comp] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Off:
Μην αντιστοιχίζετε τη λειτουργία αντιστάθμισης έκθεσης στο καντράν ή τον τροχό ελέγχου.
Τροχός:
Αντιστοιχίζει τη λειτουργία αντιστάθμισης έκθεσης στον τροχό ελέγχου.
Κουμπί:
Αντιστοιχίζει τη λειτουργία αντιστάθμισης έκθεσης στο καντράν ελέγχου.

Σημείωση

  • Εάν αντιστοιχίσετε τη λειτουργία αντιστάθμισης έκθεσης στο καντράν ελέγχου, μπορείτε να διαχειριστείτε τη λειτουργία που ήταν αρχικά αντιστοιχισμένη χρησιμοποιώντας τον τροχό ελέγχου κι αντιστρόφως.
  • Οι ρυθμίσεις του καντράν αντιστάθμισης έκθεσης θα τεθούν σε προτεραιότητα ως προς το [Αντιστάθμιση έκθεσης] στο Μενού ή στις ρυθμίσεις έκθεσης χρησιμοποιώντας το καντράν ελέγχου ή τον τροχό ελέγχου.
  • Όταν η λειτουργία λήψης ρυθμίζεται σε [Manual Exposure] και το ISO σε [ISO AUTO], η λειτουργία [Dial/Wheel Ev Comp] απενεργοποιείται.