Προσωρινή αλλαγή λειτουργίας των λειτουργιών του επιλογέα (Οι Ρυθμίσεις του Επιλογέα μου)

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις λειτουργίες που θέλετε στο κουμπί ελέγχου και στον τροχό ελέγχου και να καταχωρίσετε έως τρεις συνδυασμούς ρυθμίσεων ως ρυθμίσεις "My Dial". Μπορείτε να επαναφέρετε ή να μεταβείτε γρήγορα στις ρυθμίσεις “My Dial” (Το χειριστήριό μου) πατώντας το προσαρμοσμένο κουμπί που έχετε προηγουμένως αντιστοιχίσει.

Καταχώριση λειτουργιών στον «Επιλογέα μου»

Καταχωρίστε τις λειτουργίες που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο κουμπί ελέγχου και στον τροχό ελέγχου ως [My Dial 1] έως [My Dial 3].

 1. MENU →(Camera Settings2) → [My Dial Settings].
 2. Επιλέξτε έναν δακτύλιο ή έναν τροχό για το (My Dial 1) και πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου.
 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αντιστοιχίσετε χρησιμοποιώντας την πάνω/κάτω/αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου ή στρέφοντας τον τροχό ελέγχου και μετά πατώντας το κέντρο του τροχού ελέγχου.

  • Επιλέξτε "--" (Δεν έχει ρυθμιστεί) για έναν επιλογέα ή έναν τροχό στον οποίο δεν θέλετε να αντιστοιχίσετε λειτουργία.
 4. Αφού επιλέξετε λειτουργίες για όλο τον δακτύλιο και τον τροχό στο (My Dial 1) επαναλαμβάνοντας τα Βήματα 2 και 3, επιλέξτε [OK].

  Οι ρυθμίσεις (My Dial 1) θα καταχωρηθούν.

  • Αν θέλετε να καταχωρίσετε επίσης (My Dial 2) και (My Dial 3) ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.


Αντιστοίχιση ενός πλήκτρου για την ανάκληση του «Επιλογέα μου»

Αντιστοιχίστε ένα προσαρμοσμένο πλήκτρο για την ανάκληση των καταχωρημένων ρυθμίσεων «Επιλογέα μου».

 1. MENU →(Camera Settings2) → [Custom Key] or [Custom Key] → Επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ανάκληση του «Επιλογέα μου».
 2. Επιλέξτε τον αριθμό της ρύθμισης «Επιλογέα μου» που θέλετε να ανακαλέσετε ή του μοτίβου αλλαγής «Επιλογέα μου».


Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Ο επιλογέας μου 1 κρατώντας πατημένο /Ο επιλογέας μου 2 κρατώντας πατημένο/Ο επιλογέας μου 3 κρατώντας πατημένο:
Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο, οι λειτουργίες που καταχωρίσατε στις [My Dial Settings] έχουν αντιστοιχηθεί στον δακτύλιο/τροχό.
Ο επιλογέας μου 1→2→3 :
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η λειτουργία αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: “Κανονική λειτουργία → Λειτουργία του Καντράν μου 1 → Λειτουργία του Καντράν μου 2 → Λειτουργία του Καντράν μου 3 → Κανονική λειτουργία.”
Εναλλαγή Επιλογέα μου 1 /Εναλλαγή Επιλογέα μου 2/Εναλλαγή Επιλογέα μου 3:
Η λειτουργία που έχει καταχωρηθεί με τη χρήση [My Dial Settings] διατηρείται ακόμα και αν δεν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.


Λήψη με εναλλαγή «Ο επιλογέας μου»

Κατά τη διάρκεια της λήψης, μπορείτε να ανακαλέσετε μια ρύθμιση "My Dial" χρησιμοποιώντας το προσαρμοσμένο πλήκτρο και να πραγματοποιήσετε λήψεις αλλάζοντας τη ρύθμιση λήψης με περιστροφή του κουμπιού/τροχού ελέγχου.


Στο ακόλουθο παράδειγμα, οι λειτουργίες που εμφανίζονται παρακάτω είναι καταχωρημένες στο "Καντράν μου" και το [Καντράν μου 1→2→3] έχει αντιστοιχιστεί στο κουμπί C (Προσαρμοσμένο).

Εξαρτήματα λειτουργίας My Dial 1 My Dial 2 My Dial 3
Τροχός ελέγχου ISO Tv Creative Style
Κουμπί ελέγχου Av White Balance Picture Effect
 1. Πατήστε το κουμπί C (Προσαρμοσμένο).

  Οι λειτουργίες που έχουν καταχωριστεί στη ρύθμιση [My Dial 1] θα αντιστοιχιστούν στον τροχό ελέγχου/στο κουμπί ελέγχου.

  • Τα εικονίδια για τις λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί με το [Καντράν μου 1] προβάλλονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

 2. Στρέψτε τον τροχό ελέγχου για να ορίσετε την τιμή ISO και στρέψτε τον κουμπί ελέγχου για να ρυθμίσετε την τιμή διαφράγματος.
 3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο C. Οι λειτουργίες που έχουν καταχωριστεί στη ρύθμιση [My Dial 2] θα αντιστοιχιστούν στον τροχό ελέγχου/στο κουμπί ελέγχου.
 4. Στρέψτε τον τροχό ελέγχου για να ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου και στρέψτε το κουμπί ελέγχου για να ρυθμίσετε το [White Balance].
 5. Πατήστε ξανά το κουμπί C και αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης για τις λειτουργίες που έχουν καταχωρηθεί στον [My Dial 3].
 6. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για λήψη.

Σημείωση

 • Οι ρυθμίσεις του "My Dial" στις οποίες κάθε δακτύλιος/τροχός έχει ρυθμιστεί στο [Not set] δεν ανακαλούνται όταν θα πατήσετε το προσαρμοσμένο πλήκτρο. Επίσης παρακάμπτονται στο [My Dial 1→2→3].
 • Ακόμα κι αν το κουμπί/ο τροχός έχει κλειδωθεί μέσω της λειτουργίας [Dial / Wheel Lock], θα ξεκλειδωθεί προσωρινά όταν γίνει ανάκληση μιας ρύθμισης "My Dial".