Κλείδ. καντρ/τροχού

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν το καντράν και ο τροχός θα κλειδώνουν πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί Fn (Λειτουργία).

  1. MENU(Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) → [Dial / Wheel Lock] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Κλείδωμα:
Κλειδώνει το καντράν ελέγχου και τον τροχό ελέγχου.
Ξεκλείδωμα:
Δεν κλειδώνει το καντράν ελέγχου ή τον τροχό ελέγχου ακόμα και εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί Fn (Λειτουργία).

Συμβουλή

  • Μπορείτε να απελευθερώσετε το κλείδωμα πατώντας ξανά το κουμπί Fn (Function).

Σημείωση

  • Όταν το [AF Area Registration] ρυθμίζεται σε [On], το [Dial / Wheel Lock] κλειδώνει στη ρύθμιση [Unlock].