Άμεση χειροκίνητη εστίαση (DMF)

Μπορείτε να κάνετε καλές ρυθμίσεις με το χέρι αφού εκτελέσετε αυτόματη εστίαση, αφήνοντάς σας να εστιάσετε σε ένα θέμα πιο γρήγορα από όταν χρησιμοποιείτε τη χειροκίνητη εστίαση από την αρχή. Αυτό είναι βολικό σε περιπτώσεις όπως η λήψη μάκρο.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Mode][DMF].
  2. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να ρυθμίσετε την εστίαση αυτόματα.
  3. Κρατήστε το κουμπί κλείστρου πατημένο στο μισό κι έπειτα περιστρέψτε το δακτυλίδι εστίασης για να επιτύχετε μια πιο ευκρινή εστίαση.

    • Όταν περιστρέφετε το δακτύλιο εστίασης, η απόσταση εστίασης εμφανίζεται στην οθόνη.
      Η απόσταση εστίασης δεν εμφανίζεται όταν είναι τοποθετημένος ο προσαρμογέας τοποθέτησης (πωλείται ξεχωριστά).
  4. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέρμα για να τραβήξετε μια φωτογραφία.