Λειτ. αεροπλάνου

Όταν επιβιβάζεστε σε αεροπλάνο κ.λπ., μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά όλες τις λειτουργίες ασύρματου δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του Wi-Fi.

  1. MENU(Δίκτυο) → [Airplane Mode] → επιθυμητή ρύθμιση.
    Εάν ρυθμίσετε τη [Airplane Mode] σε [On], θα εμφανιστεί μια ένδειξη αεροπλάνου στην οθόνη.