Λίστα λειτουργιών του επιλογέα λειτουργίας

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης ανάλογα με το θέμα ή τον σκοπό της λήψης.

  1. Στρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία λήψης.

Διαθέσιμες επιλογές

(Ευφυές αυτόματο):
Επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών με αυτόματη αναγνώριση σκηνών.

P (Αυτόματο πρόγραμμα):
Επιτρέπει τη λήψη με την έκθεση να ρυθμίζεται αυτόματα (η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος (τιμή F)). Επίσης μπορείτε να επιλέξετε διάφορες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το μενού.

A (Προτεραιότητα διαφράγματος):
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το διάφραγμα και τη λήψη, όταν θέλετε να θολώσετε το φόντο κ.λπ.

S (Προτεραιότητα κλείστρου):
Σας επιτρέπει να τραβάτε θέματα που κινούνται γρήγορα κ.λπ. προσαρμόζοντας χειροκίνητα την ταχύτητα κλείστρου.

M (Μη αυτόματη έκθεση):
Επιτρέπει τη λήψη στατικών εικόνων με την επιθυμητή έκθεση ρυθμίζοντας την έκθεση (την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος (τιμή F)).

(Ταινία):
Επιτρέπει την αλλαγή της λειτουργίας έκθεσης για την εγγραφή ταινιών.

(Α&Γ κίνηση):
Επιτρέπει τη λήψη ταινιών σε αργή κίνηση και γρήγορη κίνηση.

1/2/3 (Ανάκληση μνήμης):
Επιτρέπει τη λήψη μιας εικόνας έπειτα από ανάκληση τρόπων λειτουργίας που χρησιμοποιούνται συχνά ή εκ των προτέρων καταχώριση αριθμητικών ρυθμίσεων.