Αρχική μεγέθυνση εστίασης (στατική εικόνα)

Ρυθμίζει την αρχική κλίμακα μεγέθυνσης όταν χρησιμοποιείτε τη [Focus Magnifier]. Επιλέξτε μια ρύθμιση που θα σας βοηθήσει να πλαισιώσετε τη λήψη σας.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Initial Focus Mag.] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Λήψη πλήρους καρέ

x1,0:
Εμφανίζει την εικόνα με μεγέθυνση ίδια με αυτήν της οθόνης λήψης.
x5.9:
Εμφανίζει την εικόνα μεγεθυμένη κατά 5,9 φορές.


Λήψη μεγέθους APS-C/Super 35mm

x1,0:
Εμφανίζει την εικόνα με μεγέθυνση ίδια με αυτήν της οθόνης λήψης.
x3,8:
Εμφανίζει την εικόνα μεγεθυμένη κατά 3,8 φορές.