Εναλλαγή της εμφάνισης οθόνης (κατά τη λήψη/κατά την αναπαραγωγή)

Μπορείτε να αλλάξετε τα εμφανιζόμενα περιεχόμενα στην οθόνη.

 1. Πατήστε το κουμπί DISP (Ρύθμιση οθόνης).
  • Για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο εικονοσκόπιο, πατήσετε το κουμπί DISP ενώ κοιτάζετε στο εικονοσκόπιο.
  • Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί DISP, η εμφάνιση της οθόνης αλλάζει.
  • Τα προβαλλόμενα περιεχόμενα και η εμφανιζόμενη θέση τους είναι απλά ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική οθόνη.

  Κατά τη λήψη (Οθόνη)

  Display All Info.No Disp. Info.ΙστόγραμμαΕπίπεδοΓια το εικονοσκόπιοΕμφ. όλων των πληροφ.

  Κατά τη λήψη (Εικονοσκόπιο)

  LevelNo Disp. Info.ΙστόγραμμαΕπίπεδο

  Κατά την αναπαραγωγή (Οθόνη/Εικονοσκόπιο)

  Εμφάνιση πληροφοριώνHistogramNo Disp. Info.Display Info.

  • Αν η εικόνα περιέχει μία περιοχή υπερεκτεθειμένη ή υποεκτεθειμένη, η αντίστοιχη ενότητα στην οθόνη ιστογράμματος θα αναβοσβήσει (προειδοποίηση υπερέκθεσης/υποέκθεσης)
  • Οι ρυθμίσεις αναπαραγωγής εφαρμόζονται και στην [Αυτόματη προεπισκόπηση].

Εμφάνιση ιστογράμματος

Ένα ιστόγραμμα δείχνει την κατανομή της φωτεινότητας, εμφανίζοντας πόσα pixel υπάρχουν ανά φωτεινότητα. Δείχνει σκοτεινότερα προς τα αριστερά και φωτεινότερα προς τα δεξιά.

Το ιστόγραμμα αλλάζει ανάλογα με την αντιστάθμιση έκθεσης.

Η κορύφωση στην δεξιά ή την αριστερή άκρη του ιστογράμματος υποδεικνύει πως η εικόνα έχει μια υπερεκτεθειμένη ή υποεκτεθειμένη περιοχή, αντίστοιχα. Δεν μπορείτε να διορθώσετε τέτοια ελαττώματα μετά την λήψη, χρησιμοποιώντας υπολογιστή. Η εκτέλεση τηε αντιστάθμισης έκθεσης είναι απαραίτητη πριν από τη λήψη.

Εικόνα ιστογράμματος που εμφανίζει τον αριθμό των pixel και τη φωτεινότητα

(A): Αριθμός pixel

(B): Φωτεινότητα

Σημείωση

 • Η εμφάνιση του εικονοσκόπιου και η εμφάνιση οθόνης για την λήψη μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Κοιτάξτε μέσα από το εικονοσκόπιο για να ορίσετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης για το εικονοσκόπιο.
 • Οι πληροφορίες στην εμφάνιση ιστογράμματος δεν υποδεικνύουν την τελική φωτογραφία. Είναι οι πληροφορίες για την εικόνα που εμφανίζονται στην οθόνη. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την τιμή διαφράγματος κλπ.
 • Η εμφάνιση ιστογράμματος είναι εντελώς διαφορετική ανάμεσα στη λήψη και την αναπαραγωγή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Όταν χρησιμοποιείται το φλας
  • Όταν γίνεται λήψη ενός θέματος μικρής φωτεινότητας, όπως πχ. μιας νυχτερινής σκηνής
 • Σε λειτουργία ταινίας, [Για το εικονοσκ.] δεν μπορεί να εμφανιστεί.

Συμβουλή

 • Οι ακόλουθες πληροφορίες δεν εμφανίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:
  • Graphic Display
  • Monitor Off
  • Display All Info. (όταν χρησιμοποιείται το εικονοσκόπιο)
  Για να αλλάξετε τις λειτουργίες εμφάνισης πατήστε το κουμπί DISP, επιλέξτε MENU → (Camera Settings2)[DISP Button] και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.