Τοποθέτηση/αφαίρεση φακού

Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε το φακό.

 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα σώματος της φωτογραφικής μηχανής (A) και το πίσω κάλυμμα του φακού (B) από το πίσω μέρος του φακού.

  Εικονογράφηση που δείχνει τις θέσεις του καλύμματος σώματος και του πίσω καλύμματος του φακού

  • Συνιστάται να τοποθετείτε το εμπρός κάλυμμα φακού όταν ολοκληρώνετε τη λήψη.
 2. Τοποθετήστε το φακό ευθυγραμμίζοντας τα δύο λευκά σημάδια (δείκτες τοποθέτησης) που υπάρχουν στο φακό και στη κάμερα.

  • Κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή με το στήριγμα του φακού προς τα κάτω για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης ή ρύπων στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής.
 3. Καθώς πιέζετε το φακό ελαφρώς προς τη μηχανή, περιστρέψτε το φακό σιγά-σιγά προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να ασφαλίσει στη θέση κλειδώματος.

  Εικονογράφηση που δείχνει τον τρόπο περιστροφής του φακού δεξιόστροφα με την κάμερα να κοιτάει προς εσάς

  • Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το φακό σε ευθεία θέση όταν τον τοποθετείτε.

Για να αφαιρέσετε το φακό

Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης του φακού (A) και περιστρέψτε το φακό προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να σταματήσει.

Αφού αφαιρέσετε το φακό, τοποθετήστε το κάλυμμα του σώματος στη φωτογραφική μηχανή και τα καλύμματα στο εμπρός και το πίσω μέρος του φακού για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης ή ρύπων στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής και του φακού.

Εικονογράφηση που δείχνει τη θέση που έχει το κουμπί απαλευθέρωσης φακού και τον τρόπο απασφάλισης του φακού

Σημείωση

 • Όταν τοποθετείτε/αφαιρείτε το φακό, κάντε την αλλαγή γρήγορα σε έναν χώρο που προστατεύεται από τη σκόνη.
 • Μην πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης του φακού όταν τοποθετείτε το φακό.
 • Μη χρησιμοποιείτε δύναμη κατά την τοποθέτηση του φακού.
 • Ένας προσαρμογέας τοποθέτησης (πωλείται ξεχωριστά) είναι απαραίτητος για τη χρήση φακού A-mount (πωλείται ξεχωριστά). Όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα τοποθέτησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με τον προσαρμογέα τοποθέτησης.
 • Αν θέλετε να κάνετε λήψη εικόνων πλήρους καρέ, χρησιμοποιήστε φακό συμβατό με το μέγεθος πλήρους καρέ.
 • Όταν χρησιμοποιείτε έναν φακό με υποδοχή τρίποδου, τοποθετήστε το τρίποδο στην υποδοχή τριπόδου του φακού για να βοηθήσετε στην εξισορρόπηση του βάρους του φακού.
 • Όταν μεταφέρετε τη φωτογραφική μηχανή με τοποθετημένο το φακό, πάντα να κρατάτε σταθερά και τη μηχανή και το φακό.
 • Μην κρατάτε τη μηχανή από το τμήμα του φακού που εκτείνεται για τη ρύθμιση του ζουμ και της εστίασης.